Vermelding in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Vermelding in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Op deze pagina vindt u veel informatie over MijnGastouderopvang, het samenwerken met een gastouderbureau dat goed staat aangeschreven en de mogelijke gevolgen als u samenwerkt met een gastouderbureau dat niet goed staat aangeschreven.

Vermelding in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Vermelding in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Vermelding MijnGastouderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Vermelding gastouderbureau MijnGastouderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Inspectierapport gastouderbureau MijnGastouderopvang

Hieronder vindt u het meest recente inspectierapport van gastouderbureau MijnGastouderopvang.
Voor het tweede jaar op rij scoren wij op alle punten een voldoende:
Definitief rapport GGD n.a.v. inspectie op 8 december 2015
Definitief rapport GGD n.a.v. inspectie op 29 september 2016

Is uw gastouderbureau een goed gastouderbureau?

Dit is een belangrijke vraag voor elke gastouder en vraagouder.
Waar kunt u dit uit opmaken?
Elk gastouderbureau kan te maken hebben met handhaving door de gemeente.
Kijk daarom elk half jaar naar het meest recente inspectierapport van uw gastouderbureau op het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Als slechts op enkele (administratieve) puntjes wordt afgekeurd, bijvoorbeeld het te laat inleveren van de klachtenverslagen en het niet hebben van een oudercommissie, dan is dit reden om te handhaven. Toch is er dan meestal weinig aan de hand.

Handhaving
Toch komt een gastouderbureau dan wel in de handhaving. De meeste gastouderbureaus weten dit met enige inspanning snel op te lossen. Mocht bij een nader onderzoek blijken dat het gastouderbureau de problemen toch niet heeft opgelost, dan wordt de situatie lastiger voor het gastouderbureau. Er kan dan per afgekeurd onderwerp een last onder dwangsom worden opgelegd. Dit voornemen tot het opleggen van een dwangsom kan van enkele honderden euro’s tot wel € 45.000,- per overtreding oplopen.
Als bij het nader onderzoek de meeste punten nog niet zijn opgelost, dan is het zaak zo snel mogelijk bij dat gastouderbureau op te zeggen.
De kans is dan groot dat op afzienbare termijn de dwangsommen worden omgezet naar boetes voor dat gastouderbureau.
Daardoor kan het gastouderbureau vaak het hoofd niet meer boven water houden en gaat dan failliet.
U kunt dan als gastouder en vraagouder naar MijnGastouderopvang overstappen.

Betaling opvangkosten binnen 5 dagen na ontvangst
Een ander punt is dat de betalingen van de ouders voor de gastouders niet binnen 5 dagen na ontvangst door het gastouderbureau worden doorgestort naar de rekening van de gastouder.
Als de gastouder na anderhalve week nog steeds niet de betaling heeft ontvangen, dan is dit zeker reden voor een telefoontje naar het gastouderbureau en om serieus te overwegen over te stappen naar MijnGastouderopvang. Veel gastouders ontvingen na de faillissementen van gastouderbureaus geen opvangkosten. Deze waren wel door de ouders aan het gastouderbureau betaald, maar omdat het geld op was, kwamen de gastouders in de kou te staan. Ook kregen veel ouders te maken met terugvorderingen van kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst.

Dat soort taferelen wilt u niet meemaken…
Het is daarom een goed idee om met gastouderbureau MijnGastouderopvang samen te werken, een betrouwbaar gastouderbureau met hart voor ouders, gastouders en niet in de laatste plaats kinderen.