Tarieven bureaukosten en opvangkosten gastouderopvang

Tarieven

Tarieven gastouderbureau MijnGastouderopvang

Tarieven gastouderbureau MijnGastouderopvang

De tarieven voor opvang bij een gastouder bestaan uit twee delen:

 • De bureaukosten van MijnGastouderopvang;
 • De opvangvergoeding van de gastouder.

Bureaukosten gastouderbureau

De onder 1. vermelde bureaukosten gelden voor nieuwe vraagouders, die nog niet worden bemiddeld door MijnGastouderopvang.
De bemiddelingskosten gelden voor elk(e) (deel van een) kalendermaand waarin de overeenkomst tussen u en MijnGastouderopvang actief is.
Er worden geen aanvullende begeleidingskosten of inschrijfkosten aan u in rekening gebracht.

Dienstverleningspakketten 1 en 2

Er zijn twee pakketten waarvoor wij dienstverlening aanbieden:

1 Basispakket

Aantal
kinderen
Bureaukosten per
maand
Per gezin
per opvangadres
per gastouder
€ 38,95

2 Premiumpakket

Aantal kinderen
per gezin op
maximaal 2
opvangadressen
Bureaukosten
per (deel van een)
kalendermaand
per gastouder
54,95
2 64,95
3 of meer 74,95

De bemiddelingskosten onder 2. hebben niet de kosten zoals in de tabel onder a. tot en met g. vermelde kosten.

De bemiddelingskosten van beide pakketten gelden per maand voor kinderen uit hetzelfde huishouden.

Alle bureaukosten lager € 54,95 per maand voor 1 kind, € 64,95 voor 2 kinderen en € 74,95 voor 3 kinderen per gezin per opvangadres hebben als aanvullende bureaukosten per keer/tijdseenheid de kosten zoals in de kolom met de naam “Kosten tarief 1”.
Ook betaalt u als u gebruik maakt van meerdere gastouders per kalendermaand waarin u van de diensten van de extra gastouder(s) gebruik maakt € 20,00 per gezin, per gastouder.
Hiervoor voeren wij het verplichte koppelingsgesprek en er worden overeenkomsten voor opgesteld.

Soort dienstverlening Kosten
Basis
Kosten
Premium
a. Kinderopvangtoeslag-aanvraag tijdens koppelingsgesprek online in laten dienen door bemiddelingsmedewerker.
De aanvraag wordt ingediend met de DigiD van de ouder.
Het indienen van de aanvraag gebeurt op basis van de door de ouder verstrekte informatie.
Dit kan ook online worden berekend voor rekening van de aanvrager.
€ 25,00  € 0,00
b. Berekening van kosten, omzet van de gastouder en kinderopvangtoeslag maken per keer voor 1 kind.
Dit kan ook online worden berekend voor rekening van de aanvrager.
Zie kinderopvangtoeslag berekenen.
€ 25,00  € 0,00
c. Berekening van kosten, omzet van de gastouder en kinderopvangtoeslag maken per keer voor 2 of meer kinderen.
Dit kan ook online worden berekend voor rekening van de aanvrager.
Zie kinderopvangtoeslag berekenen.
€ 35,00  € 0,00
d. Telefonische begeleiding van ouder bij het traject na het digitaal indienen van een kinderopvangtoeslag-aanvraag.
Per (deel van een) half uur voor rekening van de ouder
€ 25,00  € 0,00
e. Aanpassing overeenkomsten per keer na tweede keer per 12 maanden per opvanggezin voor rekening van de ouder € 35,00 € 0,00
f. Begeleiding op initiatief van de gastouder bij een GGD-inspectie.
Dit tarief geldt als gastouder geen gezinnen opvangt tegen de bemiddelingskosten die in dit artikel worden genoemd.
Dit tarief geldt ook als gastouder minder dan 3 gezinnen tegen een lager tarief opvangt.
Per (deel van een) half uur voor rekening van de gastouder
€ 35,00  € 0,00
g. Wanbetalers naar incassobureau/deurwaarder sturen per keer voor rekening van de gastouder.
MijnGastouderopvang betaalt het andere deel van de dossierkosten.
Voor het “halen van een vonnis” en verdere kosten delen wij de kosten pro rata.
€ 25,00  € 0,00
h. Advisering aan een gastouder bij handhaving als deze geen kinderen via MijnGastouderopvang opvangt.
Dit tarief is inclusief reistijd via de snelste route per auto volgens Google Maps.
Hier komt € 0,50 per kilometer bij.
De onder h. genoemde kosten zijn voor rekening van de gastouder.
Daarnaast wordt voor deze dienstverlening het hoge BTW-tarief in rekening gebracht.
Er is dan geen sprake van gastouderbemiddeling, maar van commerciële dienstverlening aan de gastouder.
€ 35,00 per (deel van een) half uur
N.b. Advisering aan een gastouder bij handhaving indien er wel een bemiddelingsrelatie is, is uiteraard kosteloos.

Opvangvergoeding

De opvangvergoeding is de vergoeding die u betaalt aan de gastouder.
U bent vrij om samen met uw gastouder de tarieven per uur af te spreken.

Wat ben ik kwijt aan gastouderopvang?

Bereken hier met de kinderopvangtoeslagcalculator hoeveel kinderopvangtoeslag u voor de opvang van uw kinderen kunt ontvangen.
De tarieven per uur van de gastouder variëren bij ons van € 4,50 tot 8,00. De gastouder bepaalt zelf haar tarieven.

Het aantal uren waarvoor u per kind kinderopvangtoeslag kunt ontvangen is als volgt:

 • Dagopvang (voor kinderen tot 4 jaar die nog niet naar de basisschool gaan): 140% van de werkuren van de minst werkende toeslagpartner gemaximeerd tot 230 uur per kind per maand;
 • Buitenschoolse opvang: 70% van de werkuren van de minst werkende toeslagpartner gemaximeerd tot 122 uur per kind per maand.

De bureaukosten berekenen wij aan de vraagouders voor de volgende dienstverlening:

 1. voeren van een uitgebreide en diepgravende screening van de gastouder om haar geschiktheid in te schatten bij de intake op de gebieden pedagogiek, professionaliteit, assertiviteit, stressbestendigheid, organisatorische vaardigheden, probleemoplossend vermogen, persoonlijke stabiliteit, achtergrond, zelfreflectie, identiteit en alertheid;
 2. periodiek toetsen van de geschiktheid van de gastouders;
 3. onderhouden van uw administratie- en communicatiesysteem via de website;
 4. periodiek bezoeken van de gastouderopvanglocatie om de (brand)veiligheid en gezondheid te controleren en aanbevelingen te doen;
 5. voeren van koppelingsgesprekken tussen ouders en gastouders;
 6. voeren van evaluatiegesprekken met ouders en gastouders;
 7. bemiddelen tussen ouders en gastouders bij eventuele verschillen van mening;
 8. begeleiden van ouders en gastouders door deskundigen bij opvoedingsproblemen;
 9. aanbieden van diverse cursussen om het kennis- en vaardigheidspeil van de gastouders te verbeteren;
 10. begeleiden van gastouders m.b.t. het voldoen van de aan gastouders gestelde wettelijke eisen;
 11. (verder) professionaliseren van de dienstverlening van de gastouders;
 12. steeds meer verbeteren van onze service aan ouders en gastouders;
 13. telefonisch begeleiden van ouders en gastouders;
 14. beantwoording van e-mails van ouders en gastouders.

Gastouderbureau MijnGastouderopvang berekent geen bemiddelingskosten aan gastouders.