Tarieven bureaukosten en opvangkosten gastouderopvang

Tarieven

Tarieven gastouderbureau MijnGastouderopvang

Tarieven gastouderbureau MijnGastouderopvang

De tarieven voor opvang bij een gastouder bestaan uit twee delen:

1.  De bureaukosten van MijnGastouderopvang;
2. De opvangvergoeding van de gastouder. Eventueel kan de gastouder nog onkosten berekenen.

Bureaukosten gastouderbureau per (deel van een) kalendermaand

 

Kinderen per gezin Als opvang bij gastouder Als opvang bij vraagouder
1 € 47,50 € 47,50
2 € 67,50 € 70,00
3 € 67,50 € 95,00
4 of meer € 67,50 € 120,00
Aanvullend per gezin bij opvang per extra gastouder € 20,00
Dit tarief geldt niet voor vervangende gastouderopvang tijdens ziekte of vakantie van de eerste gastouder
€ 20,00
Dit tarief geldt niet voor vervangende gastouderopvang tijdens ziekte of vakantie van de eerste gastouder
Aanvullend per gezin bij opvang door dezelfde gastouder per extra adres € 20,00 € 20,00

Opvangvergoeding

De opvangvergoeding is de vergoeding die u betaalt aan de gastouder.
U bent vrij om samen met uw gastouder de tarieven per uur af te spreken.

Wat ben ik kwijt aan gastouderopvang?

Bereken hier met de kinderopvangtoeslagcalculator hoeveel kinderopvangtoeslag u voor de opvang van uw kinderen kunt ontvangen.
De tarieven per uur van de gastouders per kind bij de gastouder thuis variëren bij ons van € 4,50 tot € 8,00, maar afwijkingen zijn uiteraard mogelijk.
De tarieven per uur van de gastouders per gezin bij de vraagouder thuis variëren bij ons van € 10,84 tot € 26,00, afhankelijk van hoeveel kinderen er worden opgevangen.
De gastouder bepaalt zelf haar tarieven.

Hoeveel uren kinderopvangtoeslag kan ik aanvragen?

Het aantal uren waarvoor u per kind kinderopvangtoeslag kunt ontvangen is als volgt:

 • Dagopvang (voor kinderen tot 4 jaar die nog niet naar de basisschool gaan): 140% van de werkuren van de minst werkende toeslagpartner gemaximeerd tot 230 uur per kind per maand;
 • Buitenschoolse opvang: 70% van de werkuren van de minst werkende toeslagpartner gemaximeerd tot 122 uur per kind per maand.

De bureaukosten berekenen wij aan de vraagouders voor de volgende dienstverlening:

 1. Voeren van een uitgebreide en diepgravende screening van de gastouder om haar geschiktheid in te schatten bij de intake op de gebieden pedagogiek, professionaliteit, assertiviteit, stressbestendigheid, organisatorische vaardigheden, probleemoplossend vermogen, persoonlijke stabiliteit, achtergrond, zelfreflectie, identiteit en alertheid;
 2. Periodiek toetsen van de geschiktheid van de gastouders;
 3. Onderhouden van uw administratie- en communicatiesysteem via de website;
 4. Periodiek bezoeken van de gastouderopvanglocatie om de (brand)veiligheid en gezondheid te controleren en waar mogelijk SMART aanbevelingen te doen;
 5. Voeren van koppelingsgesprekken tussen ouders en gastouders op de opvanglocatie, zoals de Wet Kinderopvang voorschrijft;
 6. Voeren van evaluatiegesprekken met ouders;
 7. Voeren van voortgangsgesprekken met gastouders;
 8. Bemiddelen tussen ouders en gastouders bij eventuele verschillen van mening;
 9. Begeleiden van ouders en gastouders door deskundigen bij opvoedingsproblemen;
 10. Aanbieden van diverse cursussen om het kennis- en vaardigheidspeil van de gastouders te verbeteren;
 11. Begeleiden van gastouders m.b.t. het voldoen aan de wet- en regelgeving;
 12. (Verder) professionaliseren van de dienstverlening van de gastouders;
 13. Pedagogische observaties bij de gastouder.
  Gastouders werken zelfstandig. Een goed geschoolde en ervaren bemiddelingsmedewerker kan goud waard zijn voor de ouder en de gastouder als het niet helemaal goed gaat met de opvang. Iedereen heeft af en toe een “reset” van een sparringpartner nodig. Die sparringpartner willen wij graag zijn;
 14. Intensieve begeleiding van de gastouder bij het herstellen van overtredingen die worden vermeld in het inspectierapport van de gastouder;
 15. Intensieve begeleiding van de gastouder bij het verweer tegen de gemeente tegen aanwijzingen, (lasten onder) dwangsom, (voornemen tot) boete(s), schriftelijke bevelen;
 16. Steeds meer verbeteren van onze service aan ouders en gastouders;
 17. Telefonisch begeleiden van ouders en gastouders;
 18. Beantwoording van e-mails van ouders en gastouders;
 19. Ongevallenverzekering voor uw kind(eren);
 20. Collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor MijnGastouderopvang én de aangesloten gastouders, dus geen gehaal en getrek tussen 2 verzekeraars over wie nu voor hoeveel % aansprakelijk is en moet uitbetalen;
 21. Na ontvangst van de betaling van de ouder betalen wij binnen 1 werkdag uit aan de gastouder;
 22. Workshops Eerste Hulp aan kinderen en baby’s voor vraagouders met flinke kortingen.

Door onze goede begeleiding kan uw gastouder optimaal voor uw kind zorgen.
Daar plukken u en uw kind de vruchten van.

Gastouderbureau MijnGastouderopvang berekent geen bemiddelingskosten aan gastouders, tenzij zij daar zelf voor kiezen.

Klik om u aan te melden als ouder hier en als gastouder hier.