Stappenplan ouders

Stappenplan ouders

Stappenplan ouders

Stappenplan ouders

Stappenplan ouders

 1. Als wij uw inschrijfformulier hebben ontvangen, nemen wij contact met u op en nemen de ontvangen informatie met u door;
 2. Wij gaan hiermee op zoek naar één of meer geschikte gastouders en stellen deze aan u voor;
 3. Als u heeft besloten met één of meer gastouders samen te werken, geeft u dit aan ons door, waarna wij extra informatie bij u opvragen;
 4. Er wordt met u en de gastouder een afspraak gemaakt voor een koppelingsgesprek op het adres waar de gastouderopvang zal plaatsvinden;
  Uiteraard wordt elke gastouder, voordat deze met MijnGastouderopvang een samenwerkingsovereenkomst ondertekent, uitgebreid gescreend en voldoet deze aan de door de overheid en GGD gestelde eisen.
  De gastouderopvanglocatie wordt samen met de gastouder geïnspecteerd op de gebieden veiligheid, gezondheid en brandveiligheid;
  Eventueel wordt er een Plan van Aanpak door ons opgesteld, dat door de gastouder moet worden opgevolgd.
  Wij controleren ook of de opgelegde maatregelen in het Plan van Aanpak door de gastouder worden opgevolgd.
  Voor u en ons staat immers een veilige en gezonde kinderopvang op de eerste plaats!
 5. MijnGastouderopvang heeft alleen bemiddelingsovereenkomsten met gastouders die in het Landelijk Register Kinderopvang (www.LRKP.nl) zijn opgenomen.
  Daardoor kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag;
 6. Na ondertekening tijdens of na het koppelingsgesprek worden de overeenkomsten tussen u en uw gastouder en tussen u en MijnGastouderopvang gepubliceerd op uw persoonlijke online pagina.
  Als wij deze hebben ontvangen en de gastouderopvang is begonnen, gaat u pas betalen voor de gastouderopvang- en gastouderbureaukosten.
  Voor de overeenkomst tussen u en MijnGastouderopvang geldt een looptijd van 6 maanden, waarna deze maandelijks opzegbaar is.
  U kunt een berekening maken van hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt ontvangen op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen;
 7. De gemeente waar de opvang zal plaatsvinden kan leges berekenen.
  Zie het overzicht van de leges van de meeste gemeenten in Nederland.
  Deze worden berekend aan MijnGastouderopvang, omdat wij de aanvraag indienen.
  Wij berekenen de leges vooraf door aan degene op wiens adres de opvang zal plaatsvinden, dus aan de gastouder als de opvang bij de gastouder plaatsvindt of aan de vraagouder als de opvang bij de vraagouder plaatsvindt;
 8. Binnen enkele maanden na ingang van de overeenkomst zal er een evaluatiegesprek zijn over uw ervaringen met uw gastouder en MijnGastouderopvang.
  Deze evaluatie zal minimaal eens per 11 maanden herhaald worden.
 9. In ons pedagogisch beleidsplan staat welke eisen wij stellen aan gastouders over opvoeding, verzorging en het bevorderen van de zelfredzaamheid van uw kind.
 10. Klik hier voor de voordelen van samenwerking met gastouderbureau MijnGastouderopvang.

Stappenplan voor ouders gastouderbureau MijnGastouderopvang