Risico inventarisatie veiligheid gezondheid gastouder

Risico inventarisatie veiligheid gezondheid gastouder

Risico inventarisatie veiligheid gezondheid gastouder

Risico inventarisatie veiligheid gezondheid gastouder

Risico inventarisatie veiligheid gezondheid gastouder
Hiermee bekijkt u welke risico’s er op orde zijn.
Onder “De volgende maatregelen zijn opgelegd” vindt u de mogelijke maatregelen.
De maatregel “—-VUL HIER DE REDEN IN A.U.B.—-” kan worden veranderd in een extra maatregel die niet in de erboven genoemde maatregelen staat.

Voor onze concullega’s:

Dit document is in Excel gemaakt, kan als PDF worden opgeslagen en daarna op 
een touchscreen worden getekend door de gastouder en de bemiddelingsmedewerker.
Na hoofdstuk 8 vindt u het plan van aanpak waarin de gastouder alle knelpunten 
kan vinden.
U kunt nu ook gebruik maken van deze handige risico inventarisatie tegen 
betaling van een scherp tarief met daarop de gegevens van uw gastouderbureau.
Kijkt u voor meer info op RIEgastouder.nl en vraag de gratis testversie aan 
waarbij u 1 maand hiervan gebruik kunt maken.

Oplossingenlijst voor voor knelpunten in de risico inventarisatie veiligheid gezondheid gastouder
In dit document vindt u alle mogelijke oplossingen om knelpunten in de risico inventarisatie veiligheid gezondheid gastouder mee te verhelpen.

Gezondheidsrisico’s
Dit document bevat een opsomming voor de kdv’s en peuterspeelzalen en is grotendeels ook bruikbaar in de gastouderopvang (2014).

Risico inventarisatie veiligheid op kinderdagverblijven
Dit document is voor diverse adviezen, maar pagina’s 18-23 kunnen niet meer worden gebruikt.

Risico inventarisatie gezondheid op kinderdagverblijven
Dit document is voor diverse adviezen, maar pagina’s 15-18 kunnen niet meer worden gebruikt.

Afsprakenlijst met ouders over veiligheid en gezondheid
Met dit document legt u alle afspraken (met ouders) schriftelijk vast en kunt u deze ook aantonen.

Afsprakenlijst (met kinderen) over veiligheid en gezondheid
Met dit document legt u alle afspraken met kinderen schriftelijk vast en kunt u deze ook aantonen.

Bijtprotocol voor de gastouderopvang
In dit document vindt u de stappen over hoe te handelen om te voorkomen dat en wanneer dieren bijten.

Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang
In dit document vindt u veel informatie over de wettelijke eisen waaraan kinderbedden, boxen moeten voldoen. Dit geldt ook voor campingbedjes.

Brandveiligheid, 40 vragen en antwoorden voor gastouders
In dit document vindt u 40 vragen en antwoorden voor gastouders over brandveiligheid.

Brandveiligheid in de kinderopvang
Tips & tools om samen te leren over brandveiligheid.

Protocol Ziekte en kinderen en medicijnen gastouderopvang
In dit protocol wordt uitgelegd hoe met zieke kinderen wordt omgegaan en wat de richtlijnen bij het toedienen van medicijnen zijn.

Veilige agrarische kinderopvang Met gebruik van dit document in combinatie met de Risico inventarisatie veiligheid gezondheid gastouder houdt u uw agrarische gastouderopvang veilig.

Vluchtplan maken, voor gastouders
Zo maakt u zelf een vluchtplan per etage waar opvang plaatsvindt.

Voorkom koolmonoxidevergiftiging en Voorkom CO-vergiftiging
Met deze documenten kunt u de kans op koolmonoxidevergiftiging enorm verkleinen.