Meldcode kindermishandeling gastouderopvang

Meldcode kindermishandeling gastouderopvang

Meldcode kindermishandeling gastouderopvang

Meldcode kindermishandeling gastouderopvang

Kindermishandeling is een heel gevoelig onderwerp.
3% van de kinderen heeft jaarlijks te maken met een vorm van kindermishandeling.
Dat zijn alleen nog maar de geregistreerde gevallen…
Daarom is het belangrijk signalen te kunnen herkennen en daar zo goed mogelijk op te kunnen reageren.
Ook u heeft de mogelijkheid het kind te helpen en kindermishandeling te stoppen.
Om u te helpen sneller signalen van kindermishandeling te herkennen kunt u de volgende documenten doorlezen en de apps downloaden die u onderaan deze pagina vindt.

Handleiding bij Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Hier vindt u de handleiding die u bij het lezen van de Meldcode kunt gebruiken.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Dit is de Meldcode kindermishandeling gastouderopvang.
Hierin kunt u lezen wat wel en geen kindermishandeling is.
Ook ziet u wat de stappenplannen zijn als u een vermoeden heeft van kindermishandeling.
Bij een vermoeden kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen of buiten onze openingstijden bellen met Veilig Thuis.
Let op: Een advies vragen hoeft niet per definitie te leiden tot een melding.
Het kan net zo goed zijn dat u hetĀ advies krijgt om de situatie in de gaten te houden en de ouder(s) van het kind te begeleiden bij het beter omgaan met hun kind.
Mochten uw adviezen niet worden opgevolgd, dan kunt u opnieuw bellen en alsnog uw vermoedens uitspreken of zelfs een melding doen.
Wij zullen uiteraard op een professionele manier met uw verhaal omgaan.

Overeenkomst ter gebruik van de meldcode
Hier vindt u wat wij als gastouderbureau voor u doen.

Download de app van de Meldcode voor Android
Download de app voor de Meldcode voor iOS