Klacht

Klacht

Klacht

Klacht

Waar kan ik terecht met mijn klacht over gastouderbureau MijnGastouderopvang?

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening en heeft u een klacht over gastouderbureau MijnGastouderopvang, dan zijn er twee mogelijkheden:

1

U stuurt een bericht aan onze klantenservice (info@MijnGastouderopvang.nl) of u belt ons.
Zie hiervoor onze contactpagina.
Onze klachtencoördinator ziet er dan op toe dat u dan snel van de juiste medewerker een reactie ontvangt op uw klacht.
Zonodig legt de klachtencoördinator uw klacht voor aan de directie.
Gastouderbureau MijnGastouderopvang is blij met elke klacht.
Wij zien elke klacht en suggestie als een nieuwe mogelijkheid om onze service aan u nog meer te kunnen verbeteren.
Iedereen maakt fouten en wij leren hier graag van.

Hoe eerder wij uw klacht vernemen:

  • hoe verser hetgeen is voorgevallen in ons geheugen ligt;
  • hoe meer wij ons erover kunnen herinneren;
  • hoe beter wij u begrijpen;
  • hoe beter wij deze in goed overleg met u kunnen oplossen.

2

Mocht uw klacht niet door ons naar uw tevredenheid zijn afgehandeld of als u geen vertrouwen heeft dat wij uw klacht correct zullen afhandelen, dan kunt u uw klacht ook indienen bij het Klachtenloket Kinderopvang.
Het Klachtenloket Kinderopvang is een onafhankelijke klachtencommissie, waar MijnGastouderopvang bij is aangesloten.
U kunt dus ook rechtstreeks contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang, dus zonder eerst de gang naar gastouderbureau MijnGastouderopvang te hebben gemaakt.
Het is echter wel zo, dat de gang naar het Klachtenloket Kinderopvang een langduriger proces is dan de gang naar gastouderbureau MijnGastouderopvang.

Klachtenregeling gastouderbureau MijnGastouderopvang.

Hieronder vindt u de twee klachtenvrijbrieven met betrekking 2015 over ons:

Sindsdien hebben wij geen officiële klachten meer ontvangen.