Informatie en documentatie

Informatie en documentatie

Vermelding gastouderbureau MijnGastouderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang
Hier vindt u onze vermelding in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en de meest recente inspectierapporten van de Inspectie Kinderopvang van GGD Amsterdam.

Downloads en formulieren voor vraagouders
Hier vindt u formulieren voor ouders die erkende kinderopvang nodig hebben.

Downloads en formulieren voor gastouders
Hier vindt u formulieren voor gastouders die erkende kinderopvang bieden.

Aanvraagformulieren voor de Verklaring Omtrent het Gedrag voor gastouders, huisgenoten, achterwachten en stagiaires
Hier vindt u de aanvraagformulieren voor de Verklaring Omtrent het Gedrag voor gastouders, volwassen huisgenoten en achterwachten/vrijwilligers.

Algemene Voorwaarden gebruik website MijnGastouderopvang
In dit bestand vindt u de Algemene Voorwaarden gebruik van de website van MijnGastouderopvang.

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau MijnGastouderopvang

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau MijnGastouderopvang