Downloads vraagouders

Downloads vraagouders

Downloads voor vraagouders

Downloads voor vraagouders

Algemene informatie over gastouderbureau MijnGastouderopvang

Algemene voorwaarden gastouderbureau MijnGastouderopvang

Beperking van de kans op wiegendood
In dit document vindt u diverse tips om de kans op wiegendood te beperken.

Formulier om (bijna)ongevallen te registreren voor nòg betere preventie in de toekomst

Formulier toediening medicijnen gastouderbureau
Als uw kind medicijnen, paracetamol en/of een (homeopatisch) zelfzorgmiddel nodig heeft, vul dit formulier in en onderteken het samen met uw gastouder.

Handige tips voor ouders ter voorbereiding van het kennismakingsgesprek met de gastouder

In de zon met kinderen, informatie van het Koningin Wilhelmina Fonds KWF

Klachtenregeling van gastouderbureau MijnGastouderopvang voor ouders en gastouders

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gastouderbureau MijnGastouderopvang
Op deze pagina vindt u veel informatie over de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, belangrijke documenten en handige apps.

Mutatieformulier voor afspraken tussen ouder en gastouder
Met dit formulier kunt u nieuwe afspraken met de gastouder vastleggen en samen ondertekenen. Wij ontvangen hiervan graag een exemplaar, zodat wij ook de overeenkomsten kunnen aanpassen.

Oudercommisie-lid worden van gastouderbureau MijnGastouderopvang? Kijk hier voor meer info

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau MijnGastouderopvang

Privacy statement gastouderbureau MijnGastouderopvang

Privacyreglement

Protocol buiten spelen

Protocol vervoer kinderen

Protocol wiegendood

Protocol ziekte kinderen en medicijntoediening

Reglement oudercommissie gastouderbureau

Risico Inventarisatie en Evaluatie gastouderbureau MijnGastouderopvang (pagina met downloads)
Als u deze lijst en de overige documenten doorloopt, voldoet uw woning aan de door de overheid gestelde eisen voor kinderopvang.
Deze risico inventarisatie is sinds mei 2015 altijd goedgekeurd door de Inspecties Kinderopvang van GGD Amsterdam en Alkmaar goedgekeurd.

Selectiecriteria voor gastouders gastouderbureau MijnGastouderopvang

Sociale kaart gastouderbureau MijnGastouderopvang

Toestemmingsformulier zelfstandig en buiten spelen gastouderbureau MijnGastouderopvang

Verklaring alleen buiten spelen

Vluchtplan maken voor ouders en gastouders

Zelfstandigheidsverklaring opvangkind(eren)

Lukt het niet om de bovenstaande formulieren te openen?
Download de pdf reader op http://www.adobe.com/nl/products/reader/.
Mocht het daarna nog niet lukken de documenten te openen, neem dan a.u.b. contact met ons op.