Downloads gastouders

Downloads gastouders

Algemene informatie over MijnGastouderopvang

Algemene Voorwaarden

Buikslaapverklaring, inbakerverklaring, beperking van de kans op wiegendood

Beroepscode voor werkers in de kinderopvang
Veel praktijkvoorbeelden voor u als kinderopvangprofessional, die u helpen op een goede manier met kinderen en ouders om te gaan.
Vooral gastouders, die bij de ouders thuis werken, hebben hier veel profijt van.

Deskundigheidseisen voor gastouders
Door op de link hierboven te klikken krijgt u alle informatie over hoe MijnGastouderopvang u begeleidt bij het behalen van de beroepskwalificaties en overige documenten.
Voldoet u (nog) niet aan de opleidingseisen en wilt u gastouder worden?
In dit document vindt u de opleidingseisen voor gastouders en een verwijzing naar een stappenplan.

Formulier toediening medicijnen
Met dit formulier kunt u afspraken vastleggen tussen u en uw vraagouders over het gebruik van medicijnen en zelfzorgmiddelen.

Ideeën voor gastouder bij een kennismakingsgesprek met ouders

Klachtenregeling

Legestabel voor gastouders
Kijk op de tabel voor de meest actuele leges per gemeente.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (overzichtspagina met documenten)
Op deze pagina vindt u veel informatie over de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, belangrijke documenten en handige apps.

Modelrapport gastouderopvang juli 2018 zonder toelichting

Modelrapport gastouderopvang januari 2018 met toelichting
In dit modelrapport staat niet alleen de wettekst, maar ook hoe je deze dient toe te passen.
Dit is een erg handig document om te bekijken of jij als gastouder aan de eisen voldoet en hoe je het moet aanpakken als dat niet zo is.

Mutatieformulier voor afspraken tussen ouder en gastouder

Ongevallenregistratieformulier
Formulier om ongevallen en bijna-ongevallen te registreren voor nog betere preventie in de toekomst.

Observatielijst voor de ontwikkeling van kinderen

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch kader gastouderopvang

Praktische handleiding voor gastouders

Presentatie “Gastouder als professional”
Op 26 januari 2016 heeft Gijs Steijsiger van De Kroon Adviseurs een presentatie gegeven over fiscaal optimaal profiteren door gastouders.
De presentatie is een PowerPoint-bestand, dat u hierboven kunt downloaden.

Privacy statement gastouderbureau MijnGastouderopvang

Privacyreglement

Protocol buiten spelen

Protocol vervoer kinderen

Protocol wiegendood

Protocol ziekte kinderen en medicijntoediening

Reclame-/informatiefolder om nieuwe ouders mee te werven (DOC)
Hierin staat alle informatie over MijnGastouderopvang. U hoeft hierin alleen maar uw gegevens in te vullen en u heeft een kant en klare folder om reclame te maken.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (overzichtspagina met documenten)
Als u deze lijst en de overige documenten doorloopt, voldoet uw woning aan de door de overheid gestelde eisen. Deze risico inventarisatie is in mei 2015 door de GGD goedgekeurd.

Selectiecriteria voor gastouders
Naast de algemene selectiecriteria hanteert gastouderbureau MijnGastouderopvang een aantal aanvullende criteria om een eigen oordeel te vellen over de geschiktheid van de (kandidaat)gastouder en voor een basis voor samenwerking. Het voldoen aan deze criteria wordt getoetst aan een vragenlijst, die persoonlijk tijdens het intakegesprek met de gastouder wordt doorgenomen. Tijdens de intake wordt o.a. gekeken naar inlevingsvermogen in de behoeften van het kind, stressbestendigheid, assertiviteit, gezondheid en omgaan met calamiteiten, motivatie, alertheid, achtergrond, etc.

Sociale kaart

Toestemmingsformulier continue screening
Hier vindt u alle informatie over de continue screening van gastouders en hun volwassen huisgenoten.

Toestemmingsformulier zelfstandig en buiten spelen

Verklaring alleen buiten spelen

Veilig in de zon met kinderen, info van het KWF (Sjonnie Shadow)

Vluchtplan maken voor ouders en gastouders

Vrijwaringsverklaring voor publicatie van foto’s en/of filmpjes

Vrijwilligersovereenkomst
Deze overeenkomst is opgesteld voor het vastleggen van afspraken over de assistentie van een vrijwilliger aan de werkzaamheden van de gastouder en is alleen toegankelijk voor bij MijnGastouderopvang ingeschreven gastouders.

Zelfstandigheidsverklaring opvangkind(eren)

Lukt het niet om de bovenstaande formulieren te openen?
Download de pdf reader van Adobe of klik op http://www.adobe.com/nl/products/reader/.
Mocht het daarna nog niet lukken de documenten te openen, neem dan a.u.b. contact met ons op.