Aanvraagformulieren Verklaring Omtrent Gedrag gastouder

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gastouder

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gastouder

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gastouder

Aanvraagformulier Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gastouder

Dit formulier wordt gebruikt door de gastouder voor het aanvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag gastouder. De kosten zijn € 41,35 per aanvraag bij de gemeente.

Aanvraagformulier VOG voor een volwassen huisgenoot van de gastouder

Dit formulier wordt gebruikt voor volwassen huisgenoten van de gastouder als de opvang bij de gastouder plaatsvindt. De kosten zijn € 41,35 per aanvraag bij de gemeente.

Aanvraagformulier VOG voor de achterwacht van de gastouder

Dit formulier is bedoeld voor de achterwacht van de gastouder. De kosten zijn € 41,35 per aanvraag bij de gemeente.

Digitaal via MijnGastouderopvang een VOG aanvragen voor maar € 33,85

Wilt u voor maar € 33,85 online een VOG aanvragen via MijnGastouderopvang?
Stuur dan na het aanmaken van een profiel op onze site als gastouder een e-mail.
Vermeld daarin de voorletters, achternaam, geboortedatum, e-mail en telefoonnummer en of de aanvraag voor u als gastouder, huisgenoot of achterwacht/vrijwilliger is.

Regels voor de VOG voor stagiaires bij Erkend Leerbedrijven

De school dient voor de stagiaire de Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen, niet de gastouder of het gastouderbureau. De school is de belanghebbende. De stagiaire moet de originele VOG inleveren bij de gastouder bij start van de stage, zodat de gastouder deze kan tonen aan de GGD of het gastouderbureau. Eerder mag de stagiaire niet beginnen met de stage.
Bij beëindiging van de stage geeft de gastouder de VOG weer terug aan de stagiaire. De stagiaire kan de VOG weer gebruiken voor de volgende stage via dezelfde opleider.
Veel scholen zijn hier nog niet van op de hoogte. Als u dit document toont, dan is de school snel overtuigd.
Bij 60 of meer uren stage per jaar is een VOG voor een stagiaire verplicht. Als er één of meer stagiaires 60 of meer uren per jaar stage bij u lopen, ontvangen wij graag bij aanvang van de stage een kopie van de Verklaring Omtrent het Gedrag die de stagiaire bij u heeft ingeleverd.
De VOG van een stagiaire heeft een maximale geldigheid van 2 jaar.

Toestemmingsverklaring voor continue screening kinderopvang

De gastouder tekent voor akkoord met continue screening kinderopvang op de overeenkomst met MijnGastouderopvang.
Het van belang dat er een toestemmingsverklaring voor continue screening kinderopvang wordt ondertekend door uw eventuele (volwassen) huisgeno(o)t(en). Hiermee geven de volwassen huisgenoten van de gastouder toestemming.

Brochure over de Verklaring Omtrent het Gedrag

Hierin vindt u meer informatie wat de Verklaring Omtrent het Gedrag inhoudt, waar deze voor is bedoeld en wat de procedures zijn.

Zegt de gemeente of het stadsdeel, dat het aanvraagformulier niet geldig is of dat er een stempel en/of handtekening op moet staan van een ministerie, verwijs dan naar de volgende website:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/vog-aanvraagformulieren-kinderopvang en laat de dienstdoende ambtenaar klikken op aanvraagformulier medewerker organisatie zorg kinderen op deze webpagina. Hierdoor valt er voor de ambtenaar geen speld tussen te krijgen. Er wordt door de overheid al jaren geen stempel en/of handtekening meer verlangd van een ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dus u kunt hiermee de beambte eenvoudig overtuigen.
Mocht de ambtenaar niet naar de site willen kijken, neemt u dan contact met ons op, zodat wij even met hem/haar kunnen praten.
Noteert u hierbij a.u.b. de naam van deze persoon en een telefoonnummer, waarop deze of een leidinggevende bereikbaar is.
Wij sturen dan alle informatie op om hem/haar te overtuigen, zodat u alsnog met succes de aanvraag kunt indienen.